Mobilapp för hantering av matvarulager och beställningar

Med JAMIX Mobile mobilapp kan ni hantera era beställningar och ert lager med vilken mobil enhet som helst.

All information är följsamt sammanlänkad med JAMIX omfattande kökssystem.

JAMIX mobilapp kan tas med överallt i köket

I appen ingår följande funktioner med koppling till JAMIX kökssystem:

  • Beställningar
  • Leveranser
  • Lagerinventering
  • Svinn

Hitta artiklarna enkelt genom att läsa av streckkoderna med kameran eller skannern i din mobila enhet. Artiklarna går även att hitta genom att söka på namn eller produktkod.

Informationen sparas på enheten, även om du skulle tappa internetanslutningen. När enheten är online igen kan informationen överföras till JAMIX kökssystem.

Enkelt att skapa beställningar med mobilappen

Beställning av matvaror går lätt och smidigt med JAMIX kökssystem. Systemet räknar automatiskt ut hur mycket ingredienser som behövs utifrån er meny. Beställningarna kan enkelt skickas elektroniskt till era leverantörer direkt från systemet. Beställningarna finns också tillgängliga i JAMIX mobilapp. Där kan man enkelt lägga till fler artiklar innan man skickar iväg beställningen till leverantören. Man kan också lägga till helt nya beställningar i JAMIX mobilapp. Detta kan exempelvis handla om basvaror som ni hanterar vid sidan av menyn.

Smidigt att kontrollera de levererade varorna direkt på plats

Ni kan importera de elektroniska leveranshandlingarna från era leverantörer direkt in i JAMIX kökssystem. Det är även enkelt att skapa leveranser i JAMIX-systemet utifrån beställningarna. Alla leveranser som finns med i systemet går även att ta fram i mobilappen. Med mobilappen kan de levererade varorna smidigt kontrolleras och registreras direkt på plats. Det går även att lägga till ytterligare information som rör leveransen.

Food Inventory JAMIX Kitchen Intelligence System

Mobilappen är väldigt tidsbesparande i samband med lagerinventering

Med JAMIX mobilapp går lagerinventeringen snabbt och smidigt. I mobilappen har du hela tiden tillgång till den elektroniska lagerlistan. Man kan enkelt registrera all nödvändig information direkt in i systemet. Ni kan inventera lagret med flera enheter samtidigt, och all information kommer då att sparas i JAMIX kökssystem.

Registrera svinnet direkt in i kökssystemet

Med JAMIX mobilapp kan man registrera förstörda eller utgångna artiklar som man t.ex. kan ha upptäckt i lagret, så att detta kommer med i systemet. Det går att lägga till ytterligare information om svinnet som då tas med i inrapporteringen. Informationen som registreras i JAMIX mobilapp sparas i JAMIX kökssystem. Där kan man undersöka svinnet mer ingående.

Food Inventory - JAMIX Kitchen Intelligence System

JAMIX Mobile är följsamt sammanlänkad med JAMIX kökssystem

JAMIX kökssystem stöttar era köksprocesser fullt ut. Följande funktioner ingår i programvaran: