Jamixin arvot kiteytyivät olemassa olevasta yrityskulttuurista

Jamix Values

Jaa tämä postaus

Viime syksynä Jamixin kaikki työntekijät osallistuivat yrityksemme arvojen määrittämiseen. Työpajoissa nousi esiin runsaasti Jamixia ja sen toimintaa kuvaavia asioita, jotka ryhmiteltiin aihealueittain. Nuo aihealueet kiteyttivät Jamixin yrityskulttuurin seuraaviin arvoihin:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Innovatiivisuus
  • Ihmiskeskeisyys

Jamixilla toimitaan asiakaslähtöisesti

Jamix on saanut alkunsa oppilaitosyhteistyöstä ja ensimmäiset ohjelmaversiot on tehty tiiviisti asiakkaan toiveita kuunnellen. Järjestelmää on kehitetty innostuneesti ja tauotta jo yli 30 vuoden ajan – aina myös käyttäjien toiveita kuunnellen. Järjestelmän kehitystoiveiden lisäksi haluamme auttaa asiakkaitamme ja ratkaista mahdollisia ongelmia. Meille on tärkeää, että tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja että asiakkaamme kokevat Jamixin luotettavana ja helposti lähestyttävänä.

Jamix on vastuullinen yritys

Alusta asti tärkein periaatteemme on ollut ensiluokkainen laatu, jolla tarkoitamme niin teknistä luotettavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista kuin hyvää asiakaspalvelua. JAMIX-järjestelmä tukee kestävän kehityksen mukaista toimintaa ammattikeittiöissä, joten sen myötä autamme myös asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti. Tuotteeseemme ja asiakkaisiimme liittyvän vastuullisuuden lisäksi toimimme vastuullisesti myös työnantajana niin työntekijöitämme kuin yhteiskuntaa kohtaan. Jamix kuuluu Luotettava Kumppani -palveluun ja täytämme tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset.

Jamix on innovatiivinen

Ratkaisujen tuottaminen olemassa oleviin tarpeisiin on vain yksi osa kehitystä. Jamix on perustamisestaan lähtien halunnut olla suunnannäyttäjä alallaan. Edelläkävijyyteen liittyy rohkeus tehdä omaa juttua, kyseenalaistaa käytännöt, joihin on totuttu ja miettiä asioita uudelta kantilta. Jamixin missiona on auttaa ammattikeittiöitä valmistamaan ruokaa tehokkaasti ja vastuullisesti. Toteuttaaksemme missiotamme luomme jatkuvasti uutta.

Jamixilla ollaan ihmiskeskeisiä

Luottamus, arvostus ja kunnioitus, välittäminen sekä läsnäolo ovat asioita, joilla Jamixilla ylläpidetään hyvää työilmapiiriä. Hyvän tiimihengen lisäksi jamixilaiset kokevat, että Jamix panostaa työntekijöihin ja heidän hyvinvointiinsa. Työntekijät otetaan Jamixilla myös mukaan eri asioiden suunnitteluun ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan. Jamixilla jokainen saa olla oma itsensä ja olemme aidosti kiinnostuneita toisistamme.

Lue lisää artikkeleita