JAMIX CO2-laskuri laskee ruuan hiilijalanjäljen ammattikeittiössä

Ota hiilijalanjälki huomioon jo reseptejä ja ruokalistoja suunnitellessa.

CO2-laskuri, joka linkittyy resepteihin ja ruokalistoihin

JAMIX CO2-laskuri on JAMIX-keittiöjärjestelmään liittyvä sovellus ruuan hiilijalanjäljen laskentaan. Sovellus laskee automaattisesti CO2-arvot ruokaohjeille ja aterioille. Ohjelmassa olevien vertailuarvojen avulla tietyn ruuan tai aterian hiilijalanjälkeä on helppo arvioida. Saat CO2-tiedot esille myös ruokalistaan ja JAMIX MENU –sovellukseen asiakkaitasi varten.

Carbon Footprint of Food - JAMIX CO2 Calculator

Ruuan hiilijalanjälki on keskeisessä roolissa, kun puhutaan kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ammattikeittiössä

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tänä päivänä avainasemassa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Ruuan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen ja asumisen. Ammattikeittiöillä onkin kotitalouksien ohella merkittävä mahdollisuus tukea kestävää kehitystä muun muassa huomioimalla tarjottavan ruuan hiilijalanjälki. JAMIX CO2-laskuri mahdollistaa ammattikeittiölle ruuan hiilijalanjäljen tarkastelun ja tietoa on helppo jakaa myös loppuasiakkaille.

Ammattikeittiöille kehitetty sovellus mahdollistaa tiedon jakamisen myös loppuasiakkaille

JAMIX-keittiöjärjestelmässä ruoka-aineiden CO2-arvoja on helppo vertailla ja eri raaka-aineiden valinnan vaikutuksia aterioiden hiilijalanjälkeen on helppo kokeilla. Tämän lisäksi keittiö voi halutessaan julkaista CO2-tiedot loppuasiakkailleen, jolloin myös heillä on mahdollisuus tehdä vertailua ja valintoja ruuan hiilijalanjälkeen perustuen.

JAMIX-keittiöjärjestelmä tukee kestävän kehityksen mukaista toimintaa ammattikeittiössä kokonaisvaltaisesti

Reseptiikan ja käytettyjen raaka-aineiden CO2-arvojen lisäksi ruuan hiilijalanjälkeen vaikuttavat myös annoskoot ja ruokalistasuunnittelu, sillä niitä optimoimalla voidaan minimoida valmiin ruuan hävikkiä. Ruokalistasuunnittelulla ja siihen liittyvillä ostotilauksilla voidaan puolestaan vaikuttaa raaka-aineiden hävikkiin. Tuotannonsuunnittelun avulla ruoan valmistus sujuu tehokkaasti ja ekologisesti. JAMIX-keittiöjärjestelmästä löytyy tarvittavat toiminnot kaikkien edellä mainittujen aihealueiden hallintaan:

JAMIX on johtava järjestelmätoimittaja ammattikeittiöille yli 30 vuoden kokemuksella HoReCa-alasta ja ravitsemispalveluista.