Ruokahävikin hallinta ja seuranta ammattikeittiössä

Vähennä hävikkiä JAMIX-keittiöjärjestelmän avulla jo suunnitteluvaiheessa.

Seuraa myös toteutunutta hävikkiä ja hyödynnä tietoa tuleviin suunnitelmiin.

Ruokahävikin seuranta auttaa hallitsemaan sitä jatkossa

Ruokahävikkiä syntyy ammattikeittiössä sekä ruokailijoiden lautastähteistä että linjastoruokailujen tarjoilutähteistä sekä ylivalmistetusta ruuasta, jota ei voida hyödyntää uudelleen.

JAMIX-keittiöjärjestelmän avulla voit seurata ruoan menekkiä ja hävikkiä ruokalistoilla. Voit seurata järjestelmässä myös varastossa olevien raaka-aineiden hävikkiä. Ruokahävikin seuranta auttaa sen hallintaa jatkossa.

JAMIX-ohjelman avulla voit hoitaa myös uuden jätelain kirjanpitovelvoitteen elintarvikejätettä koskien.

JAMIX Kitchen Intelligence System
Vastuullinen keittiö - JAMIX-keittiöjärjestelmä

Vähennä ruokahävikkiä jo suunnitteluvaiheessa

Seurannan lisäksi voit JAMIX-keittiöjärjestelmän avulla vähentää ruuan tuotannossa syntyvää hävikkiä monin eri tavoin:
  • Annoskokojen ja valmistettavan annosmäärän määrittäminen ja optimoiminen ruokalistaa suunnitellessa auttaa vähentämään lautashävikkiä ja linjastohävikkiä
  • Ruokalistaan perustuvan tarveainelistan avulla saat tilattua juuri sopivan määrän raaka-aineita, mikä auttaa vähentämään varastohävikkiä
  • Työlistan avulla saat valmistettua juuri tarvittavan määrän ruokaa. Järjestelmässä on helppo tehdä muutoksia määriin, joten voit tarvittaessa muokata työlistaa milloin vain.
  • Ainutlaatuinen Ruokavarasto-toiminnallisuus mahdollistaa aiemmin valmistetun ruoan hallinnan järjestelmässä, mikä auttaa vähentämään varastossa olevan valmiin ruoan hävikkiä

Ruokahävikin seuranta ruokalistoilla ja varastossa

Ruuan menekki- ja hävikkitietoja voidaan kirjata järjestelmässä suoraan ruokalistan yhteyteen. Voit hyödyntää järjestelmään tallennettuja tietoja tulevien ruokalistojen suunnittelussa. Halutessasi voit käyttää aiempia menekkitietoja suoraan seuraavan ruokalistan tuotantomäärinä.

Hävikkitietoja voidaan kirjata järjestelmään myös esimerkiksi varastossa olevista viallisista tai vanhentuneista tuotteista. Järjestelmään tallennettujen jäljitettävyystietojen avulla voidaan seurata muun muassa varastossa olevien raaka-aineiden viimeisiä käyttöpäiviä, mikä auttaa ehkäisemään raaka-ainehävikkiä.

Ruokalistasuunnittelun avulla voit vaikuttaa sekä valmiin ruuan että raaka-aineiden hävikkiin

Ruokalistaa suunnitellessa sopivat annoskoot sekä annosmäärien sovittaminen odotettavissa olevaan ruokailijoiden määrään ovat ruokalistan sisällön lisäksi oleellisia tietoja. Järjestelmän avulla ruokalistalla olevia vaihtoehtoja on tarvittaessa helppo päivittää, samoin annoskokoja ja -määriä on helppo muuttaa ohjelman huolehtiessa automaattisesti kaikista toiminnalle oleellisista laskelmista.

Ruokalistaan perustuva tarveainelaskenta auttaa optimoimaan tilattavien raaka-aineiden määrää yhdessä varastonhallintatoiminnallisuuksien kanssa.

Työlistan avulla ruokaa valmistuu sopiva määrä

Työlistalta saadaan helposti tulostettua kootusti kaikki ruokaohjeet valituilla annosmäärillä ohjeineen tuotantoa varten. Kun ohjeet ovat selkeät ja määrät tarkasti laskettu, ruoka valmistuu tehokkaasti ja sitä valmistuu määrällisesti sopivasti.

JAMIX-keittiöjärjestelmän ainutlaatuisen Ruokavarasto-toiminnallisuuden avulla pystytään hallinnoimaan myös aiemmin valmistettua ruokaa järjestelmässä. Ohjelma huomioi ruokavarastoon kirjatun määrän työlistasuunnittelussa ja laskee automaattisesti paljonko ruokaa tulee varastossa olevan lisäksi valmistaa. Kaikki nämä auttavat optimoimaan valmistettavan ruuan määrää ja siten hallitsemaan myös valmiin ruuan hävikkiä.

JAMIX on johtava järjestelmätoimittaja ammattikeittiöille yli 30 vuoden kokemuksella HoReCa-alasta ja ravitsemispalveluista.