Ruokalistasuunnittelu osana kokonaisvaltaista keittiöjärjestelmää

Monipuoliset ruokalistatoiminnot sisältäen kaikki tarpeelliset tiedot ja laskelmat.

Ruokalistat linkittyvät järjestelmässä saumattomasti kaikkeen keittiön toimintaan.

Monipuoliset toiminnot ruokalistojen suunnitteluun ja hallintaan

Ruokalistasuunnittelu on yksi JAMIX-keittiöjärjestelmän avaintoiminnoista.

Helppoa ja joustavaa

Voit lisätä ruokalistalle useita erilaisia ateriavaihtoehtoja. Reseptit on helppo tuoda viikkokalenteriin parilla hiiren klikkauksella. Ohjelma laskee automaattisesti ruokalistan ravintoarvotiedot ja kustannukset sekä näyttää mahdolliset allergeeni- ja ruokavaliotiedot. Voit muuttaa ruokailijoiden määrää ruokalistalla ja ohjelma päivittää automaattisesti ruokaohjeet uusien määrien mukaisesti.

Dynaamisten ruokalistatoimintojen avulla voit hallita kiertäviä ruokalistoja järjestelmässä ja niihin on myös helppo tehdä muutoksia. Useiden toimipaikkojen kokonaisuudessa dynaamiset ruokalistatoiminnot mahdollistavat keittiökohtaiset muutokset yhteisiin ruokalistoihin. Tämä toiminnallisuus on käytännöllinen muun muassa silloin, kun keittiöt hyödyntävät yhteistä ruokalistaa mutta niiden annoskoot, annosmäärät tai hinnat poikkeavat toisistaan.

Ruokalistan ravintoarvojen vertailu ravitsemussuosituksiin

Voit helposti verrata ruokalistan ravintoarvotietoja ravitsemussuosituksiin. Ohjelmassa on valmiina yleisimmin käytetyt ravitsemussuositukset, joiden lisäksi siihen voidaan tallentaa myös muita ravitsemussuosituksia. Voit valita ravitsemusvertailuun haluamasi ravitsemussuosituksen ja järjestelmä vertaa automaattisesti ruokalistasi ravintoarvotietoja siihen.

Ostotilaukset tarpeen mukaan

Kaikki resepteillä ja sen myötä ruokalistoilla olevat ruoka-aineet on linkitetty ostotuotteisiin. Kun ruokalistasi on valmis, ohjelma muodostaa automaattisesti tarveainelistat ja ostotilaukset tarpeeseen perustuen. Ostotilausten lähettäminen toimittajille hoituu sähköisesti suoraan ohjelmasta.

JAMIX MENU E Menu Online

Automaattinen ruokalistan julkaisu nettiin

JAMIX MENU -palvelun avulla ruokalistasi julkaistaan automaattisesti ja ajantasaisesti nettiin, minkä ansiosta asiakkaasi voi tarkastella sitä ajasta ja paikasta riippumatta. Julkaistava ruokalista sisältää myös muun muassa tuoteselosteen ja allergeenit, ravintoarvotiedot sekä haluttaessa aterian tai yksittäisen ruuan hiilijalanjäljen vertailuineen. JAMIX MENU -palvelun avulla voit julkaista myös tuoteluettelon, esimerkiksi kahvilavalikoiman, nettiin.

JAMIX MENU –palvelun palauteosion kautta saat kerättyä asiakaspalautteen ateriakohtaisesti. Asiakkaasi voi halutessaan antaa palautetta joko ateriasta kokonaisuutena tai sen osista erikseen. Palautelomakkeen kysymykset ovat muokattavissa, joten voit itse määritellä mistä asioista haluat saada palautetta. Annettua palautetta pääsee tarkastelemaan JAMIX-keittiöjärjestelmässä. 

Vaikuta ruokahävikkiin ruokalistasuunnittelun avulla

JAMIX-keittiöjärjestelmän avulla voit vähentää ruoan tuotannossa syntyvää hävikkiä: saat muun muassa tarkat tarveainelistat annoskokoihin ja annosmääriin perustuen sekä tulostat ruokalistat ja työlistat tuotannon suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Menekin seuranta -toimintojen avulla voit optimoida valmistettavan ruuan määrää.

Juuri tarvetta vastaavat tilausmäärät vähentävät varastohävikkiä ja tarkempi tuotannon suunnittelu ja toteutus auttavat vähentämään valmiin ruoan hävikkiä. Ruokahävikin hallinta säästää resursseja ja vähentää päästöjä koko elintarvikeketjun matkalta. Näin voit edesauttaa kestävää kehitystä ja kaupan päälle saat aikaan kustannussäästöjä.

food waste tracking

Ruokalistasuunnittelu linkittyy kokonaisvaltaisessa järjestelmässä muihin toimintoihin

JAMIX-keittiöjärjestelmä tukee ammattikeittiön toimintaa kokonaisvaltaisesti prosessin alusta loppuun. Ruokalistasuunnittelun lisäksi järjestelmä sisältää seuraavia ominaisuuksia:

JAMIX on johtava järjestelmätoimittaja ammattikeittiöille yli 30 vuoden kokemuksella HoReCa-alasta ja ravitsemispalveluista.