Jamix tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jamix Oy
Sepänkatu 14 C
40720 Jyväskylä
+358 (0)207 121 310
[email protected]

2. Yhteyshenkilöt

Tietoturvapäällikkö – Timo Lehto
Markkinointijohtaja – Anna Skyttä

3. Rekisterin nimi

JAMIX Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään Jamixin asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tarvittavat henkilötiedot jotka ovat tarpeellisia Jamixin ja asiakasyrityksen välisen asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vähintään asiakassopimuksen ajan.
Tyypillisiä asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tehtäviä ovat:

 • Palvelun laskutus
 • Vikatiedotteet ja palvelukatkokset
 • Käyttötuen tarjoaminen
 • Teknisen tuen tarjoaminen
 • Myynti
 • Koulutusten koordinointi
 • Projektien hallinta
 • Tiedotteet uusista Jamix-tuotteista ja -ominaisuuksista
 • Palautteen kerääminen ja analysointi
 • Sopimusehtojen päivittäminen
 • Liiketoiminnan raportointi ja analytiikka

Rekisterin henkilötietoja käytetään myös markkinointiviestintään Jamixin asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Rooli/Titteli
 • Työsähköpostiosoite
 • Työpuhelinnumero
 • Työnantaja

6. Tietolähteet

 • Asiakassopimukset
 • Asiakassopimuksessa määritetyn yhteyshenkilön toimittamat henkilötiedot.
 • Potentiaalisten asiakkaiden yhteydenotot (yhteydenottolomake, sähköposti, puhelut, messut).

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Jamixin ulkopuolelle ilman suostumusta. Jamix hyödyntää alihankkijoita jotka toimivat tiedonkäsittelijän roolissa. Alihankkijoilta edellytetään tietosuojalainsäädännön noudattamista. Listan käytetyistä alihankkijoista voit pyytää Jamixin yhteyshenkilöltä.

8. Siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, tehdään se vain Privacy Shield sertifioiduilla tuotteilla.

9. Suojaus

Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmien käyttäminen edellyttää https-yhteyden käyttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuureilla.
Järjestelmiin annetaan oikeudet vain henkilöille joiden työtehtävät sitä edellyttävät.
Henkilötietojen käsittelyyn hyödynnettävät palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa joissa hyödynnetään sähköistä kulunvalvontaa.
Tiedot varmuuskopioidaan päivittäin.
Jamixin työntekijät ovat solmineet salassapitosopimuksen.

10. Oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada nähtävilleen kaikki hänestä tallennetut henkilötiedot.
Asiakkaalla on oikeus siihen, että hänestä tallennetut tiedot ovat oikein.
Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Poistaminen tehdään Jamixin harkinnan jälkeen, mikäli poistamiselle ei ole perusteltua estettä.
Potentiaalisella asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointiviestintä.
Kaikki pyynnöt voi esittää Jamixin yhteyshenkilölle.