Tyytyväiset asiakkaat osoittavat, että homma toimii – Jamix asiakastyytyväisyys yli 95 %

JAMIX Customer Satisfaction Over 95 %

Jaa tämä postaus

Teksti: Anna Skyttä

Asiakastyytyväisyys perustuu aina asiakkaan yksilölliseen kokemukseen. Asiakastyytyväisyys – oli se sitten hyvä tai huono – voi yhtä hyvin rakentua monesta eri tekijästä pitkän ajan kuluessa, kuin yhdestä yksittäisestä kokemuksesta pienessä hetkessä. Asiakastyytyväisyyteen voivat vaikuttaa muun muassa tuotteen tai palvelun laatu ja hinta, asiakaspalvelun saavutettavuus, nopeus ja asiantuntevuus sekä yrityksen toiminnan avoimuus ja rehellisyys.

Edellisten lisäksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat myös asiakkaaseen itseensä liittyvät tekijät. Toisinaan asiakkaan kiire tai harmit aivan muissa asioissa voivat aikaansaada huonon asiakaskokemuksen ilman varsinaista perustetta. Vastaavasti asiakas saattaa antaa anteeksi pieniä (tai joskus suurempiakin) kömmähdyksiä, jos muut kuormittavat jutut loistavat poissaolollaan. Oli niin tai näin, yleensä hyvä asiakastyytyväisyys ansaitaan sillä, että asiakkaan odotukset täytetään tai mielellään jopa ylitetään.

JAMIX-ohjelmistopalvelun ydin on järjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Uudet ohjelmaversiot sisältyvät ohjelmistopalveluun ja ne päivitetään automaattisesti asiakkaille. Kirjallisten ohjeiden lisäksi ohjelman käyttöoppaassa on tarjolla runsaasti webinaaritallenteita, joiden avulla on helppo syventyä kokonaisiin ohjelmatoimintoihin. Näiden lisäksi ohjelmistopalveluun sisältyy ammattitaitoinen ja asiantunteva käyttötuki sekä tekninen tuki. Edellisten lisäksi Jamix tarjoaa myös koulutusta ja pääkäyttäjäpalvelua.

Luotettavuus ja vastuullisuus ovat Jamixin ydinarvoja

Jamix-ohjelma on alun perin syntynyt täysin asiakkaan tarpeita kuunnellen. Ohjelmaa on kehitetty tauotta jo yli 30 vuotta sekä itse innovoiden että asiakkailta saadun palautteen perusteella. Monipuolinen ja kattava järjestelmä mukautuu niin pienten kuin suurten toimijoiden tarpeisiin ja se on saanut asiakkailta kiitosta helppokäyttöisyydestä.

Jamixilla pyrimme aina selvittämään asiakkaan tarpeet järjestelmähankinnan yhteydessä, jotta ohjelma palvelisi keittiön ja siihen liittyvän organisaation toimintaa mahdollisimman hyvin. Meille on tärkeää, että tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja että olemme luotettava ja vastuullinen kumppani asiakkaillemme. Osaltaan sekä tuotteen että yrityksen luotettavuudesta kertonee se, että Jamixilla on lukemattomia uskollisia asiakkaita, jotka ovat käyttäneet palvelujamme jo useamman vuosikymmenen ajan.

Asiakkaat arvostavat laadukasta, nopeaa ja asiantuntevaa palvelua

Jamixilla on erittäin vahva ja asiantunteva organisaatio niin teknisen osaamisen kuin palveluiden suhteen. Tukipalveluihin on helppo olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, palvelu on nopeaa ja laadukasta. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti ja iloksemme voimme todeta, että asiakkaamme ensinnäkin vastaavat tyytyväisyyskyselyihin keskimääräistä innokkaammin ja toisekseen, että saamme lähes yksinomaan positiivista palautetta: Asiakastyytyväisyys on tyypillisesti 95-100 %.

Jamix asiakastyytyväisyys yli 95 %

Erinomaisista luvuista huolimatta Jamixilla ei olla tuudittauduttu omaan erinomaisuuteen. Asiakkailta saatua palautetta käydään säännöllisesti läpi ja toimintaa kehitetään sen pohjalta edelleen, jotta sekä tuote että tarjoamamme palvelut täyttäisivät asiakkaidemme odotukset jatkossakin. Maailma muuttuu jatkuvasti ja Jamixilla emme ainoastaan halua pysyä muutoksessa mukana vaan olla edelläkävijänä luomassa tulevaisuutta.

Lue lisää artikkeleita