JAMIX CO2-Kalkylator Räknar Ut Matens Koldioxidavtryck

Få med koldioxidavtrycket i beräkningen redan vid planeringen av era recept och menyer

CO2-kalkylator sammanlänkad med dina recept och menyer

JAMIX CO2-kalkylator är en applikation som ingår i JAMIX kökssystem. Den räknar ut matens koldioxidavtryck. Applikationen räknar automatiskt ut CO2-värdena för recept och måltider. Med hjälp av de referensvärden som finns med i systemet är det enkelt att utvärdera koldioxidavtrycket för en viss rätt eller måltid på menyn. Genom att använda JAMIX MENU-tjänst kan ni låta kunderna ta del av CO2-värdena.

Carbon Footprint of Food - JAMIX CO2 Calculator

Matens koldioxidavtryck har en betydande inverkan på hållbarheten i professionella kök

Hållbarhet och ansvarstagande har en nyckelroll på alla områden i dagens samhälle. Matens miljöinverkan är ungefär lika stor som trafikens och bostädernas. Förutom hushållen har restaurang- och serveringsföretagen goda möjligheter att agera hållbart. Ett sätt att göra det på är att ta hänsyn till matens koldioxidavtryck. Med JAMIX CO2-kalkylator kan man experimentera med matens koldioxidavtryck. Och det är också enkelt dela informationen med kunderna.

Applikationen, som togs fram för professionellt bruk i livsmedelsbranschen, kan även användas till att förmedla information till kunderna

JAMIX CO2-kalkylator, som är framtagen för professionella kök, räknar ut och jämför matens koldioxidavtryck. I JAMIX kökssystem kan man enkelt jämföra ingrediensernas CO2-värden. Man kan också experimentera för att se hur valet av olika ingredienser påverkar en måltids koldioxidavtryck. Dessutom kan ni låta kunderna ta del av era CO2-värden. På så vis kan också kunderna göra sina jämförelser och val utifrån koldioxidavtrycken.

Möjligheten att jämföra koldioxidavtrycken mellan olika varor redan då recepten skapas och menyerna planeras gör det enklare för professionella kök att ta hänsyn till miljöaspekterna. Genom att informera kunderna om måltidernas koldioxidavtryck tillförs ett mervärde. Och möjligheten att påverka koldioxidavtrycket.

JAMIX kökssystem främjar i hög grad hållbarheten hos restaurang- och serveringsföretag

Förutom recepten och ingredienserna som används inverkar portionsstorlekarna och menyinnehållet på matens koldioxidavtryck.

  • Svinnet för den tillagade maten kan minimeras genom att man optimerar portionsstorlekarna och menyerna.
  • De beställningar som är kopplade till menyerna påverkar svinnet av ingredienser.
  • Produktionsplaneringen gör det möjligt att sköta produktionen effektivt och miljövänligt.

I JAMIX kökssystem ingår alla de funktioner som behövs för att kunna hantera de nyss nämnda områdena.