JAMIX Kökssystem - Prissättning

 • Webbaserat program som molntjänst (SaaS)
 • Anpassar sig efter verksamhetens omfattning
 • Klart för omedelbar användning utan separat installation

JAMIX-priserna är heltäckande och transparenta utan dolda eller oväntade kostnader.

Prissättningen av kökssystemet JAMIX baseras på antalet kök, verksamhetens omfattning och det servicepaket som motsvarar dina behov. Inga användarspecifika avgifter.

Berätta mer om din verksamhet, så ger vi dig en offert!

JAMIX kökssystem anpassar sig efter din verksamhet, så du kan välja delar och tilläggsfunktioner efter dina behov.

MAT Modul

De grundläggande funktionerna inkluderar:

 • Recepthantering
 • Kostnadsberäkningar
 • Etikettutskrift
 • Menyplanering
 • Arbetslistor
 • Uppföljning av försäljning och svinn
 • Näringsvärdesberäkningar
 • Kostrådsrekommendationer
 • Restaurangkedjehantering

Tilläggsfunktioner:

 •  CO2-kalkylator
 • Produktionsorder
 • Food Bank

LAGER Modul

De grundläggande funktionerna inkluderar:

 • Inköpsprodukter
 • Matvarulagrets larmgränser
 • Beställningar
 • Leveranser
 • Inventering
 • Lagerinventeringsrapporter
 • Uppföljning av lagersvinn

JAMIX Mobile

Funktioner som gäller MAT Modulen:

 • Menyer och recept

Funktioner som gäller LAGER Modulen:

 • Beställningar
 • Leveranser
 • Inventering
 • Lagersvinn

E-meny

JAMIX MENU

 • Automatisk publicering av menyn i webb
 • Tilläggsfunktion: Insamlande av kundfeedback

JAPI-gränssnitt

 • Hämtning av menyinformation till önskad plats

Integrationer

Elektroniska inköpsorder för leverantörer Elektroniska leveranslistor från leverantörer Öppet API-gränssnitt Integrationsplattformstjänster: T.ex. Kassasystem, digitala skärmar, ekonomistyrningssystem, BI

Priset för JAMIX kökssystem inkluderar:

 • Nya programversioner flera gånger om året
 • Säkerhetskopiering
 • Bruksanvisning
 • Driftsstöd
 • Tekniskt stöd

Du får dina inloggningsuppgifter inom kort efter beställning och kan börja använda programmet direkt!

Customer Satisfaction 95 % - JAMIX Kitchen Intelligence System

Skolning

Med hjälp av skolningen kommer du snabbt i gång med programmet och kompletterar dina kunskaper på vägen.

Administratörstjänst

Systemets effektivitet och användarvänlighet i det dagliga arbetet skapas med hjälp av aktuell grunddata. Systemets grunddata är alltid kundspecifik och ansvaret för hanteringen ligger på programadministratören. Programmets implementeringsfas utgörs vanligtvis, förutom av lagring av grunddata, av att bekanta sig med programmets funktioner. Driftsättningstiden påverkas av verksamhetens omfattning, den mängd data som matas in i systemet och den tid och de resurser som är tillgängliga för driftsättningen. När implementeringen av programmet är klar kan administratören normalt hantera underhållet av programmets data vid sidan om sitt eget arbete.

JAMIX erbjuder administratörstjänsten både på projektbasis, till exempel i samband med implementeringen, och som en kontinuerlig tjänst när programmet har implementerats.

 

Meddela oss dina behov så ger vi dig en offert