Kontroll Och Spårning Av Matsvinn I Restaurang- Och Serveringsföretag

Minska matsvinnet redan på planeringsstadiet med JAMIX kökssystem.

Håll koll på mängden svinn, och dra nytta av informationen.

Spårning av matsvinn hjälper dig att kontrollera det i framtiden

Matsvinnet på restaurangerna kommer från produktionskedjan eller rester från kundernas tallrikar. Svinn kan även uppstå om extra mycket mat tillagas i köket, och om den inte kan användas senare.

Med JAMIX kökssystem går det att hålla koll på den försäljning och det svinn som har med era menyer att göra. I systemet går det även att se svinnet för ingredienser i lagret. Genom att följa upp matsvinnet kan ni få bättre kontroll över det i framtiden. 

Recipe Management Software - JAMIX Kitchen Intelligence System
Sustainable Kitchen - JAMIX Kitchen Intelligence System

Minska matsvinnet redan i planeringsfasen

Utöver den här uppföljningen finns det flera sätt som JAMIX kökssystem kan hjälpa till med att minska matsvinnet som kommer från er produktion:

  • Genom att fastställa lämpliga portionsstorlekar och lämpligt antal portioner vid menyplaneringen kan matsvinnet från produktionskedjan och tallrikarna minska.
  • Inköpslistor som är baserade på er meny gör att ni kan beställa rätt mängd ingredienser, vilket hjälper till att minska svinnet i lagret.
  • Produktionslistan gör att ni kan tillaga precis så mycket mat som behövs. Det är enkelt att ändra kvantiteterna i systemet. Ni kan ändra i produktionslistan när som helst om det skulle behövas.
  • Den unika matbanksfunktionen gör att ni även kan hantera mat som tillagats tidigare i systemet. Detta hjälper till att minska svinnet av tillagad mat som finns i lagret.

Uppföljning av matsvinn kopplat till menyer och lager

Ni kan registrera uppgifter om försäljning och svinn direkt i anslutning till menyn i systemet. När ni planerar in menyer i framtiden kan ni enkelt använda den här informationen. Ni kan även låta era försäljningskvantiteter som finns registrerade i systemet direkt omvandlas till produktionskvantiteter för användning till nästa meny.

I systemet kan ni också registrera information om svinn som gäller lagervaror, t.ex. sådana som har blivit obrukbara eller för gamla. Med hjälp av spårbarhetsinformationen som finns registrerad i systemet kan man hålla koll på ingrediensernas bäst före-datum i lagret. Det hjälper till att motverka ingredienssvinnet.

Menyplaneringen gör att man kan påverka svinnet för både tillagad mat och ingredienser

När man planerar in en meny är själva menyinnehållet förstås det centrala, men det är också viktigt att man tar hänsyn till lämpliga portionsstorlekar och att man anpassar antalet portioner efter det förväntade antalet middagsgäster. Med hjälp av JAMIX kökssystem kan ni enkelt uppdatera era menyalternativ vid behov. Det är även enkelt att ändra portionsstorlekarna och antalet portioner – och systemet tar automatiskt hand om alla nödvändiga beräkningar.

Inköpslistan är baserad på menyn, men också på hur mycket varor som finns i lagret. Detta gör att beställningen av ingredienser kan optimeras.

JAMIX Kitchen Intelligence System

Produktionslistan hjälper er att tillaga rätt mängd mat

Alla recept i produktionslistan kan enkelt skrivas ut för tillagning för ett utvalt antal middagsgäster. När anvisningarna är tydliga och kvantiteterna är noggrant uträknade löper produktionen på effektivt, och resulterar i att rätt mängd mat tillagas.

Den unika matbanksfunktionen i JAMIX kökssystem gör att det går att hantera mat som tillagats i förväg i systemet. Systemet tar hänsyn till de kvantiteter som finns registrerade i matbanken och räknar automatiskt fram hur mycket mer mat som behöver tillagas för att komplettera mängden mat som redan finns i lager. Allt det här hjälper till att optimera mängden mat som ska tillagas och bidrar till att ytterligare minska svinnet på den tillagade maten.

Omfattande kökshanteringssystem

JAMIX kökssystem stöttar era köksprocesser fullt ut. Följande funktioner ingår i programvaran: