Främja Hållbarhet i Restaurangköket Med JAMIX Kökssystem

Ta med koldioxidavtrycket i beräkningen redan när ni planerar era recept.

Minska matsvinnet på en rad olika sätt och i hela verksamheten.

JAMIX kökssystem främjar hållbarhet i restaurang på en rad olika sätt

 JAMIX CO2-kalkylator ger information om matens koldioxidavtryck. Dessutom innehåller det omfattande systemet ett flertal verktyg för att minska matsvinnet. Minskning av svinnet medför också att kökets koldioxidavtryck minskar betydligt. Och så sparar det pengar.

Genom att minska svinnet minskar ditt restaurangköks koldioxidavtryck avsevärt.

JAMIX räknar ut receptens koldioxidavtryck

I JAMIX kökssystem ingår en CO2-kalkylator, som automatiskt räknar ut receptens och måltidernas koldioxidavtryck. Ni kan även låta kunderna ta del av koldioxidavtrycken.

Carbon Footprint of Food - JAMIX CO2 Calculator

Minska mängden rester med menyplanering

JAMIX är ett system för lärande, där ni kan registrera er försäljning och ert svinn i slutet av dagen. Med hjälp av dessa uppgifter ger JAMIX förslag på lämpligare portionsstorlekar nästa gång ni ska servera den här maten. Med JAMIX går det även enkelt att samla in feedback om menyerna från era kunder.

Minska restaurangens lagersvinnet med effektiv inköps- och lagerhantering

JAMIX tar fram en inköpslista utifrån på menyn, och upprättar automatiskt beställningar för artiklarna från de rätta leverantörerna. Korrekta beställningar minskar överbeställningarna, som orsakar svinn och minskade intäkter. Med ett bra lagerflöde kommer ni hela tiden ha koll på lagret och ni slipper få kvar artiklar med passerade utgångsdatum.

Food Production - JAMIX Kitchen Intelligence System

Minska restaurangens produktionssvinnet med produktionsplanering

JAMIX för in de recept som ska tillredas i en produktionslista, för att se till att produktionen blir korrekt och för att minska svinnet. Om ni ändå skulle råka tillreda för mycket mat kommer ni att se hur mycket tillagad mat som finns i lagret.

Använd information till att minska koldioxidavtrycket

Håll koll på försäljningen och svinnet av tillagad mat med hjälp av systemet. Optimera portionsstorlekarna och kvantiteterna för framtida planering, om det behövs.

Håll koll på vilka kvantiteter som finns i lager och artiklarnas hållbarhet. Ändra planeringen om det skulle behövas, så att ni kan få användning av era överblivna lagerartiklar.

Håll koll på svinnet av ingredienser, men också på dess orsaker. Med information är det lättare att hitta lösningar som kan minska svinnet.

Kitchen System Food Safety - JAMIX Kitchen Intelligence System

JAMIX gör köket välfungerande och främjar hållbar mathantering

JAMIX kökssystem stöttar era köksprocesser fullt ut. Följande funktioner ingår i programvaran:

Mer om hållbarhet