Hållbar livsmedelsproduktion är allas ansvar

Savusiika. Kuva: Matleena Autio

Dela det här inlägget

Text: Matleena Autio

Vad innebär egentligen hållbarhet när det gäller livsmedelsproduktion? Klimatpåverkan eller koldioxidavtrycket hos produkter är ämnen som oftast tas upp i diskussioner. Vi vet att klimatpåverkan från växtbaserade produkter generellt sett är mindre än den från djurbaserade produkter. Men vad innebär hållbarhet i livsmedelsproduktion i övrigt? Åtminstone hållbara produktionsmetoder med avseende på djurvälfärd, hållbar mark- och vattenanvändning, samt beaktande av biologisk mångfald.

JAMIX stöder hållbara metoder inom livsmedelsproduktionen

I min barndom var diskussioner om miljöfrågor något för en liten grupp. Mina föräldrar stödde min gröna uppvaknande med välvilliga leenden, men jag minns att de sa: “Först måste vi ordna upp mänskliga angelägenheter, sedan kan vi tänka på naturen och djuren.” Sedan dess har jag ofta tänkt på det uttalandet, som så väl speglade den tidens tankesätt. Idag är vi medvetna om att människors välbefinnande till stor del är sammankopplat med miljövälbefinnandet. En planet, en hälsa.

Jag vill tro att mitt arbete på JAMIX innebär att jag är involverad i att lösa de problem som jag aldrig har kunnat blunda för. Livsmedelsproduktionen står för ungefär en fjärdedel av de utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan, och om vi även tar hänsyn till mark- och vattenanvändning är livsmedelsproduktionens påverkan på vår gemensamma miljö betydande. JAMIX är den ledande systemleverantören för professionella kök och stödjer sina kunder i att utveckla livsmedelsproduktionen i en hållbar riktning, inte bara i Finland utan alltmer globalt.

Hållbar livsmedelsproduktion är rättvis både för människor och miljön

EU:s strategi Farm to Fork (Från gård till gaffel) syftar till rättvis, hälsosam och miljövänlig livsmedelsproduktion. Strategin fångar i grunden in det som mina föräldrar hade fel om på 1980-talet. Vi kan inte ta hand om människor först utan samtidigt ta hänsyn till miljön. Vi kan inte leva åtskilda från miljön; vi är en del av världen vi lever i. Livsmedelsproduktionen måste vara rättvis för både de människor som förbereder maten och miljön där vi producerar den. Producenter av råvaror och livsmedelstillverkare måste kunna förlita sig på rättvisa levnadsvillkor och arbetsförhållanden. Dessutom måste vi se till att miljön och djuren behandlas ansvarsfullt i produktionsprocesserna.

De nyligen publicerade nordiska näringsrekommendationerna tar ställning inte bara till hälsosamma kostval utan även till vilken typ av mat som är bra för miljön. Den senaste forskningen stärker ytterligare uppfattningen att en hälsosam kost ofta också är ekologisk. Publiceringen av de nordiska näringsrekommendationerna har följts med intresse över hela världen. Finlands nationella näringsrekommendationer kommer också att uppdateras under 2024. Det blir intressant att se hur hänsynen till miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen kommer att avspegla sig i dem.

Tillsammans är vi mer

Vid JAMIX följer vi aktivt hållbarhetsutvecklingen. Vi vill vara där det händer och erbjuda vår expertis till projekt där vår produkt konkret kan hjälpa till att förbättra livsmedelsproduktionen.

Samarbete och klokt resursutnyttjande har betonats i stor utsträckning under branschevenemangen i början av året. Vi kan inte slösa bort värdefulla resurser, vare sig det är råvaror eller arbetstimmar, i något produktionsskede längre. Samarbetet är också en form av klok resursanvändning – vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt var och en för sig, när vi genom att dela information kan uppnå saker mer effektivt och snabbt.

Med JAMIX kökssystem kan du leda livsmedelsproduktionen med hjälp av data. Du slösar inte resurser när du beställer ingredienser endast vid behov, och varje kök kan fokusera på sina huvuduppgifter medan systemet tar hand om bakgrundsarbetet. Bakgrundsinformation och mängder av ingredienser är lätt tillgängliga i realtid i systemet, vilket ger användarna möjlighet att dela informationen med sina intressenter om så önskas.

Ansvar kan främjas på många sätt, och allas bidrag är viktig. Lägg till mer lokal mat eller grönsaker på menyn, minska matsvinnet eller minska koldioxidavtrycket från vardagsluncherna – valet är ditt. På JAMIX hjälper vi dig att uppnå det målet. För tillsammans är vi mer.

Mer att läsa

cycle menu management with JAMIX Kitchen Intelligence System
Menyhantering

Tämja kaoset: Hantering av cykelmeny med kökssystem

Cykelmeny är en hörnsten inom verksamheten i många mattjänster. Menyer på daghem, skolor, sjukhus, äldreboenden och personalrestauranger följer ofta cykelmenyer med tidsperioder på flera veckor.