Ruokalista kätkee taakseen koko ammattikeittiön ruuanvalmistusprosessin

Restaurant Food Production - JAMIX Kitchen Intelligence System

Jaa tämä postaus

Teksti: Anna Skyttä

Ruokalista on merkittävä ammattikeittiön toimintaa ohjaava dokumentti. Se, että ruokalista kertoo keittiölle ja asiakkaille otsikkotasolla mitä tarjotaan, on vasta ”jäävuoren huippu”. Ruokalistalla olevien annosten ruokaohjeiden avulla keittiössä osataan valmistaa tarjottavat ruuat oikeista raaka-aineista ja oikeilla määrillä. Silloin kun ruokaa valmistetaan isolle ruokailijamäärälle yhdellä kertaa, ruokalistaan liittyvät ruokaohjeet pitää skaalata ruokailijamäärää vastaavaksi. Ja vaikka ruokalistan annoksia valmistettaisi tilausten perusteella yksittäin, on keittiön täytynyt ennustaa menekki kullekin annokselle raaka-ainetilauksia varten. Näiden lisäksi ruokalistaan liittyy monia muita oleellisia tietoja, muun muassa tuoteselosteet ja allergeenit.

Ruokalistalla on tiedot ruuan valmistamista varten

Keittiön näkökulmasta ruokalista kokoaa yhteen ne ruokaohjeet, joita kulloinkin on tarkoitus valmistaa. Kokonaisuuden hallinta on vaivatonta keittiöjärjestelmässä, joka huomioi ammattikeittiön ruuanvalmistusprosessin alusta loppuun. JAMIX-keittiöjärjestelmässä voit rakentaa ruokalistat suoraan järjestelmässä olevista resepteistä, jotka puolestaan on rakennettu järjestelmässä olevista raaka-aineista. Kun ruokalistan resepteille on määritetty annoskoot ja annosmäärät, järjestelmä laskee niiden valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden määrät. Ostotilaukset voit lähettää toimittajille sähköisesti suoraan järjestelmästä.

JAMIX-järjestelmässä saat ruokalistasta tiedot myös ruuan valmistamista varten eli reseptit sisältäen raaka-aineiden määrät ja valmistusohjeet. JAMIX-järjestelmään voit tallentaa ruokaohjeelle myös kuvia sekä valmistukseen liittyen, että valmiista annoksesta. Tarvittaessa voit muuttaa annoskokoja tai annosmääriä ja järjestelmä laskee automaattisesti valmistettavan määrän kullekin reseptille sisältäen tarvittavien raaka-aineiden määrän. Jos olet tallentanut menekkitietoja järjestelmään, voit hyödyntää niitä tulevilla ruokalistoilla. Järjestelmä päivittää luvut ja laskelmat laajaankin ruokalistaan vain parilla klikkauksella.

Ruokalista ja ruuan sisältöön sekä laatuun liittyvät tiedot

Ruokalistaan liittyy kiinteästi myös siinä olevien annosten tuoteselosteet ja allergeenitiedot. Keittiöjärjestelmästä on iso hyöty näidenkin tietojen hallinnassa. Kaikki tiedot linkittyvät järjestelmässä toisiinsa ja käytettyjen raaka-aineiden tarkat tiedot kulkevat automaattisesti mukana myös ruokalistalla. Järjestelmässä on myös helppo hallita resepteihin liittyviä ruokavaliotietoja, jotka niin ikään seuraavat mukana ruokalistoille.

JAMIX-keittiöjärjestelmä laskee automaattisesti ruokalistan ravitsemuksellisen sisällön yksityiskohtaisella tasolla. Järjestelmässä on myös helppo verrata ruokalistaa ravitsemussuosituksiin. JAMIX-keittiöjärjestelmässä on lisäksi ainutlaatuinen CO2-laskuri, joka laskee ruuan hiilijalanjäljen ruoka-aineille tallennettujen CO2-arvojen perusteella.

Ruokalistan tiedottaminen asiakkaille

Ravintolan asiakkaille tyypillisesti tiedotetaan ruokalista vähintään otsikkotasolla. Monesti mukana on myös tiedot yleisimmistä ruokavalioista. Tämän ”jäävuoren huipun” lisäksi keittiöllä tulee olla valmius raottaa myös pinnan alla olevaa maailmaa: Asiakkaan on pyytäessään saatava tietoa ruuan sisältämistä allergeeneista. Näiden pakollisten tietojen lisäksi asiakkaat ovat tänä päivänä kiinnostuneita myös syvemmällä olevasta tiedosta, kuten esimerkiksi ruuan alkuperästä tai sen ympäristövaikutuksista.

JAMIX-keittiöjärjestelmän avulla myös asiakkaiden tiedottaminen on helppoa ja sujuvaa. Voit julkaista keittiön toiminnan ohjaukseen tehdyn ruokalistan asiakasystävällisessä muodossa nettiin ja mobiilisovellukseen suoraan järjestelmästä. Julkaistu ruokalista sisältää yksityiskohtaiset tiedot ruokalistan sisällöstä, jota asiakkaasi voi tarkastella vaikkapa omalla älypuhelimellaan.

 

Ruokalista on vain yksi osa ammattikeittiön moninaista ruuanvalmistusprosessia. Toisaalta juuri se ohjaa keittiön tekemistä, joka tähtää ruuan valmistamiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Järjestelmän avulla kaiken ruokalistaan liittyvän tiedon ja tehtävien – eli käytännössä koko ruuanvalmistusprosessin – hallinta on täsmällistä ja sujuvaa, ja se säästää huomattavasti aikaa.

Lue lisää artikkeleita