Hållbarhet i ett enda restaurangkök påverkar både i nationell och global skala

Sustainable Development Goals

Dela det här inlägget

Text: Anna Skyttä

“Mat är mer än bara det vi äter. De sätt på vilka vi producerar, bearbetar och konsumerar mat berör varje aspekt av livet på denna planet. Det är grunden för våra kulturer, våra ekonomier och vårt förhållande till den naturliga världen.” Förenta nationernas toppmöte om livsmedelssystem 2021 video

“Vi kan bygga en rättvis och motståndskraftig värld där ingen lämnas bakom”

År 2015 medlemsländerna i Förenta nationerna komm överens om 2030-agendan för hållbar utveckling. Den inkluderar 17 globala mål för att avsluta fattigdom, skydda planeten och förbättra livet och framtidsutsikterna för alla, överallt. Mat är nära kopplad till flera mål i 2030-agendan både direkt och indirekt. I september kommer det att hållas ett toppmöte om livsmedelssystem i samband med 2030-agendan tillsammans med Förenta nationernas generalförsamling.

Nationella åtgärder för att stödja 2030-agendan

Globala mål skulle vara omöjliga att nå utan att bryta ner dem på en mer konkret nivå. Över 100 länder har åtagit sig att inkludera 2030-agendamålen i sin nationella planering. I Sverige kan du hitta information relaterad till programmet Agenda2030 bland annat på webbsidan Globala Målen.

Hållbarhet har spridit sig från nationell nivå till företag, organisationer och individer. Till exempel i Sverige Hållbara Restauranger är ett nätverk som arbetar för att skapa en mer hållbar restaurangsnäring. Detta är bara ett exempel på olika typer av initiativ relaterade till hållbarhet. Företag och organisationer har gjort mycket arbete med hållbarhet de senaste åren. De har satt upp mål och definierat åtgärdspunkter för att uppnå dem. I global skala kan 2030-agendan verka lite avlägsen, och ur individuell synvinkel något du inte kan göra något åt. När du skrapar på ytan kommer du att märka ansträngningar mot hållbarhetsmålen nästan överallt. Kontinuerligt arbete för hållbar utveckling tar också saker framåt hela tiden. Vi tar ständigt små och ibland även större steg mot 2030-agendamålen – även om mållinjen inte kommer att synas förrän om några år.

Konsumtionsmönster för mat är nyckeln till att minska miljöpåverkan av mat

Miljöpåverkan av mat är ungefär lika stor som trafikens eller vatten- och energiförbrukningen i hushållen. Miljöeffekter genereras särskilt i primär matproduktion. Men för att minska dem måste vi arbeta i slutet av matkedjan. Vad vi konsumerar och hur, påverkar direkt primärproduktionen. Att föredra mat med lägre miljöpåverkan kommer att öka deras andel i primär matproduktion. Detta kommer att minska andelen mat med högre miljöpåverkan. Genom att minimera avfall undviker du miljöeffekten av både mat som har producerats i onödan och av matsvinn.

Det finns runt 20 000 restauranger i Sverige. Även om konsumenterna väljer maten de äter även utanför sina hem, har restauratörer chansen att guida sina kunder mot bättre val genom att erbjuda miljövänliga alternativ på sina menyer. Du kan minska avfallet från matrester genom att minska portionsstorlekarna eller genom att uppmuntra dina kunder att ta rimliga portioner i buffén.

Hållbarhet i ett enda restaurangkök kommer från många olika faktorer, från planering till realisering. JAMIX kökssystem stöder hållbarhet i restaurangköket på olika sätt, börjande från planeringsfasen. JAMIX CO2-kalkylator ger information om koldioxidavtrycket av mat, vilket gör det enklare att ta hänsyn till miljöaspekten när du skapar recept och planerar menyer. Dessutom inkluderar omfattande JAMIX system mångsidiga verktyg för att minska matsvinn. Små bäckar, stora floder. Detta ordspråk gäller både för att nå hållbarhetsmålen i ett enda kök och för att nå dem på nationell eller global nivå.

Mer att läsa