Nöjda kunder indikerar att vi får det att fungera – Jamix kundnöjdhet över 95 %

JAMIX Customer Satisfaction Over 95 %

Dela det här inlägget

Text: Anna Skyttä


Kundnöjdhet grundar sig alltid på en individuell kundupplevelse. Kundnöjdhet – oavsett om den var bra eller dålig – kan också byggas på många olika faktorer över en lång tid, eller på en enda upplevelse under en kort stund. Faktorer som påverkar kundnöjdheten är till exempel produkternas eller tjänsternas kvalitet och pris. Viktiga faktorer är också tillgänglighet, snabbhet eller kundtjänstens expertis. Dessutom spelar företagets transparens och pålitlighet en roll för kundnöjdheten.

Utöver de tidigare nämnda faktorerna påverkar också faktorer relaterade till kunden själv kundnöjdheten. Ibland kan brådska eller bekymmer relaterade till helt olika saker utlösa en dålig kundupplevelse utan en verklig orsak. På motsvarande sätt kan en kund förlåta små (eller ibland till och med större) misstag om det inte finns andra betungande problem. På ett eller annat sätt brukar du vanligtvis uppnå god kundnöjdhet genom att uppfylla – eller helst överträffa – din kunds behov.

Kärnan i JAMIX tjänst är systemet som vi ständigt utvecklar vidare. Nya versioner ingår i tjänsten och vi uppdaterar dem automatiskt till våra kunder. Utöver skriftliga instruktioner finns det kundstödtjänster. Jamix erbjuder också skolning- och huvudanvändaretjänster.

Tillförlitlighet och ansvar är kärnvärden hos Jamix

Jamix-systemet skapades ursprungligen helt baserat på kundbehov. Systemet har kontinuerligt utvecklats i över 30 år genom egen innovation samt baserat på kundfeedback. Den mångsidiga och omfattande programvaran anpassar sig till både små och stora restauranger eller mattjänster. Våra kunder uppskattar systemets intuitivitet och användarvänlighet.

På Jamix strävar vi alltid efter att klargöra kundens behov i anskaffningsprocessen av programvarusystemet. På det sättet vill vi försäkra oss om att vårt system kommer att tjäna operationen på bästa möjliga sätt. För oss är det viktigt att vi känner till våra kunders behov och att vi är en pålitlig och ansvarig partner för våra kunder. Ett tecken på pålitlighet både för produkten och företaget kan vara att Jamix har många lojala kunder som har använt våra tjänster i flera årtionden.

Kunder uppskattar kvalitet, snabbhet och expertis i tjänsterna

Jamix har en mycket stark organisation med expertis inom både tekniskt kunnande och tjänster. Våra supporttjänster är lättillgängliga och erbjuder kvalitetsservice snabbt. Vi mäter kundnöjdhet kontinuerligt och vi är glada över att säga att våra kunder i första hand svarar på nöjdhetsundersökningar i större utsträckning än genomsnittet. För det andra är nästan all feedback vi får positiv: Vår kundnöjdhet är vanligtvis 95-100 %.

Jamix customer satisfaction over 95 %

Trots utmärkta nöjdhetssiffror går vi regelbundet igenom kundfeedback och utvecklar våra operationer baserat på det, så att både produkten och de tjänster vi tillhandahåller kommer att uppfylla kundens förväntningar även i framtiden. Världen förändras ständigt och på Jamix vill vi inte bara hänga med i förändringarna utan vi vill vara en föregångare och skapa framtiden.

Mer att läsa