Folkhälsan använder JAMIX-systemet för näringsövervakning – “Mycket nytta med lite ansträngning”

Folkhälsan uses JAMIX System for nutritional monitoring

Dela det här inlägget

Folkhälsan är en organisation i Finland som erbjuder bland annat boende för seniorer. Folkhälsan har använt JAMIX-systemet för att hantera sina mattjänster sedan 2019. Näring är en viktig del av god vård för invånarna, och restaurangchefen Ann-Catrine Edfelt använder systemet på olika sätt för näringsövervakning av invånarna. Folkhälsanhusen i Österbotten vill uppmärksamma invånarna individuellt: “Alla tar hand om invånarna som om de vore sina egna farföräldrar”, ler Ann-Catrine.

JAMIX är till stor hjälp vid planering av näringsvård

Folkhälsans institutionsvårdsenheter i Österbotten utför näringsövervakning för varje invånare årligen. Förutom den årliga övervakningen finns det en låg tröskel för att vidta åtgärder. Om till exempel en invånare har gått ner i vikt eller om det finns någon annan anledning som tyder på att invånarens näringsförsörjning bör övervakas mer noggrant.

Vid behov skapas individuella recept för invånaren med JAMIX under ett par dagar. Detta är till stor hjälp både för vårdpersonalen och för invånaren, liksom för invånarens familj. Systemet ger omedelbara noggranna beräkningar för näringsförsörjningen. När du vet exakt hur mycket en viss måltid innehåller av protein eller energi behöver ingen oroa sig.

I Folkhälsanhuset i Korsholm mängden protein tillsattes systematiskt till alla invånares mat, efter att de märkte att mängden protein ibland låg under rekommendationerna. Proteintillskott lades till i bröddegen, till exempel. Nu får alla invånare minst 18 % av sitt dagliga energiintag från protein. Många invånare har gått upp i vikt och det allmänna tillståndet har förbättrats, berättar Edfelt.

Samarbete bygger välbefinnande för invånarna

Ann-Catrine hyllar det öppna och naturliga samarbetet med vårdpersonalen. Detta är en stor fördel när man tar hand om invånarnas välbefinnande. När en ny invånare flyttar in i Folkhälsanhusen i Österbotten genomför de en intervju där de också frågar om invånarens favoriträtter. Mattjänsten försöker ta hänsyn till dessa önskemål så mycket som möjligt. Maten som serveras har stor påverkan på invånarnas välbefinnande. Att servera favoriträtter kan till och med hjälpa till att bosätta sig på en ny plats. Detta var fallet med en invånare när köket skämde bort honom med sin favoritdessert.

Folkhälsan

Mattjänsten försöker ta hänsyn till invånarnas individuella matvanor annars också. Matpreferenserna är olika i stadsmiljön i Vasa jämfört med landsbygden i Korsholm. Att servera bekanta rätter väcker goda minnen och ger samtalsämne för invånare med minnesstörningar. “Det är underbar när invånare kan behålla sin identitet som matgäster fram till slutet av sina liv. Så länge en invånare kan önska sig något kommer jag att försöka uppfylla dessa önskemål”, berättar Ann-Catrine.

JAMIX ger precision till näringsberäkningar och kostnadsberäkningar

Folkhälsanhusen i Österbotten använder för närvarande JAMIX främst för näringsövervakning. Systemet är till stor hjälp med det. “Tanken att du ska göra näringsövervakning med manuella beräkningar är från en annan planet”, säger Ann-Catrine. Tillsammans med näringsövervakningen märker du direkt om du behöver göra ändringar i recepten. Ofta kommer små saker upp i övervakningen. Du märker dem inte nödvändigtvis i det dagliga arbetet, men du gör det i beräkningarna.

Förutom näringsfrågorna är också kostnadsperspektivet lätt att observera när du arbetar med recepten i systemet. Små dagliga besparingar ackumulerar lite mer pengar till slutet av året, till exempel till julmåltider, påpekar Ann-Catrine. I framtiden kommer även kockarna att börja använda systemet så att de kan få recepten direkt från JAMIX.

Webbaserat system är lätt att använda och alltid till hands

Ann-Catrin tycker att implementeringen av systemet var enkel. Hon kunde inte åka till Helsingfors för skolningen, men deltog i den med fjärranslutning från Österbotten. En specialist från JAMIX hade redan tidigare guidat Ann-Catrine genom näringsberäkningar. “Hemuppgiften var till stor hjälp, eftersom du själv kunde prova systemets funktioner.” Att använda systemet är verkligen enkelt. Du behöver bara rulla upp ärmarna, vara modig och börja arbeta.

Ann-Catrine har använt JAMIX-systemet även med telefon. “I en skolning behövde vi snabbt kontrollera vissa saker i systemet. Det fanns ingen dator till hands, så jag öppnade systemet i telefonen. Att komma ihåg lösenordet var det svåraste, och de viktiga siffrorna kontrollerades snabbt.” Kockarna i köken kan också ställas inför situationer där datorn inte är till hands eller öppen, men de har alltid en telefon inom räckhåll. På detta sätt kompletterar det webbaserade JAMIX-systemet sömlöst kökets dagliga arbete.

“Även om du inte alltid vet allt, kommer JAMIX att ge ett svar”

När vi frågar Ann-Catrin om samarbete och kundtjänst skrattar hon: “Nå, det är den underbara delen. Du får alltid ett svar, och vanligtvis mycket snabbt.” Ann-Catrin säger att hon också har fått råd om hur man kan göra saker annorlunda så att systemet fungerar på önskat sätt. “Det är så tryggt. Även om du inte alltid vet allt, kommer JAMIX att ge dig ett svar.”

Tillsammans med implementeringen minns Ann-Catrin att hon blev förvånad när hon fick frågan om önskemål om systemet. “Jag uppskattade att JAMIX kontaktade mig och frågade vad jag ville ha.” Även om systemet inte skulle inkludera vissa specifika funktioner kan många behov uppfyllas när du kreativt tänker på alternativa sätt med JAMIX-experterna. På dagen är det dessa små saker som innebär att de lyssnar på dig.

Nyckelord i framtiden: Ledning med data och att leva i nuet

Ann-Catrin tror att användningen av system kommer att öka särskilt inom vårdbranschen. Övervakning kommer att behövas mer än tidigare, och att leda med kunskap kommer att bli rutin även inom mattjänsterna. “Behovet av information kommer att öka, och systemen kan svara på det behovet.” Kunden vill veta att barnen får ordentlig mat i förskolor och skolor eller att allt är bra med mormor på äldreboendet. När antalet olika trenddieter ökar är det lätt att kontrollera från systemet om de överensstämmer med näringsrekommendationerna.

Ann-Catrine vill tro att när de exceptionella tiderna är över, kommer att leva i nuet betonas, och vi kommer oftare att lägga märke till små saker som njutning av dagliga måltider. Kanske kommer vi att uppskatta våra nära och kära mer, när vi efter lång tid kan träffa dem och röra dem. “Vi kunde ta de där mormödrarna och morfäderna på lunch eller en kopp kaffe en gång i veckan”, föreslår Ann-Catrin. Femton minuter i veckan är inte så mycket, men betydelsen av en gemensam måltid är fortfarande så stor för oss alla.

Ann-Catrin uppmanar nya JAMIX-kunder att modigt börja använda systemet. “Du får mycket nytta med lite ansträngning!”

Mer att läsa

cycle menu management with JAMIX Kitchen Intelligence System
Menyhantering

Tämja kaoset: Hantering av cykelmeny med kökssystem

Cykelmeny är en hörnsten inom verksamheten i många mattjänster. Menyer på daghem, skolor, sjukhus, äldreboenden och personalrestauranger följer ofta cykelmenyer med tidsperioder på flera veckor.