Hantering av information är en kärnnytta med kökssystemet för Antell

JAMIX Kitchen Intelligence System

Dela det här inlägget

Antell är ett företag som är särskilt känt i Finland för personalrestauranger. Antell har använt JAMIX-system sedan 1998 och de använder systemet på olika sätt. “Systemadministratörerna använder både mat- och lagermoduler som omfattar recept, menyer och lager. I år har vi börjat använda BI-rapporter och CO2 kalkylator som ingår i systemet”, berättar Antells utvecklingschef Tanja Valtonen. Antell har cirka 100 restauranger i Finland. Förutom restauranger använder även Antells produktutveckling JAMIX-systemet.

“Data är enkelt att presentera med JAMIX-systemet.”

Under lång tid hanterades JAMIX-systemet tillsammans med annat arbete på Antell. Nu vill de aktivt driva användningen av systemet framåt. Företaget har anställt en person som är ansvarig särskilt för JAMIX-systemet.

“Allmän digitalisering driver utvecklingen framåt. Dessutom kräver livsmedelslagstiftningen åtgärder som är smidiga att presentera med JAMIX-systemet”, förklarar Tanja Valtonen som bakgrund för användningen av systemet. “Specialkoster, allergener och näringsdata är enkla att presentera genom systemet. Det hjälper till att säkerställa livsmedelssäkerheten till viss del.”

Konsumentintresset och kunskapen om mat har ökat. Det framgår också i konsumenternas förväntningar och krav. “Att hantera recept med systemet hjälper också i kvalitetskontrollen. Det är ett verktyg för att upprätthålla jämn kvalitet.”

“Naturligtvis har också kostnadsperspektivet påverkat vår vilja att investera resurser i användningen av systemet”, berättar Valtonen. Till exempel är det lättare att förstå kostnaderna för restaurangverksamheten när du får sammanställd information från systemet. Under 2021 planerar Antell att börja göra order till leverantörerna direkt från JAMIX-systemet.

Systemet tillhandahåller information till alla användare

För att kunna använda systemet smidigt krävs naturligtvis grundläggande kunskaper om informationsteknik, påpekar Valtonen. När du använder systemet regelbundet och aktivt blir du bekant med systemets logik, och du kommer att kunna använda det snabbare.

Genom systemet får du data bakom restaurangverksamheten. Informationen är säker i systemet, och du kan enkelt hitta den när det behövs. Ett konkret exempel är att du kan gå från handskrivna journaler till den digitala världen. Dessutom behöver du inte längre skanna instruktioner på papper och skicka dem till restauranger, eftersom delning av information är enkel. “Dessutom kan jag med systemet enkelt övervaka vad som händer på olika platser inom branschen”, beskriver Tanja Valtonen fördelarna med systemet.

JAMIX supporttjänster används i stor utsträckning

“I utmanande situationer har vi alltid fått den hjälp vi behöver från JAMIX helpdesk, och kanske till och med mer.” Antell har cirka 100 restauranger i Finland. Att skola systemet för en större grupp på distans är utmanande, så Antell föredrar skolningssessioner på plats när det är möjligt. “När vi börjar implementera lagermodulen måste vi planera skolningssessionerna noggrant”, säger Valtonen. Tanken är att dela upp sessionerna i mindre avsnitt, vilket gör det lättare för användare med olika färdighetsnivåer att komma igång.

Antell har utnyttjat JAMIX administratörstjänst för databashantering. Att utkontraktera administrativt arbete gör det snabbare att slutföra icke-återkommande uppgifter. Det sparar tid för uppgifter som du inte kan utkontraktera och som går snabbare att utföra med dina egna resurser. Enligt Tanja Valtonen har samarbetet med JAMIX administratörstjänst fungerat smidigt, och JAMIX har utfört uppgifterna enligt överenskommelse.

IT-systemens roll kommer att vara stor i framtiden för mattjänster och restauranger

Digitaliseringen kommer att fortsätta att utvecklas inom restaurangbranschen, och du måste ha all information snabbt tillgänglig. Konsumenter vill ha information om matens ursprung, matens innehåll och miljöpåverkan. “Konsumenterna pratar om mat, och kunskap är en växande trend. Restauratörer måste kunna svara på det.”

“IT-systemens roll kommer att vara påtaglig i framtiden. Generationen som har vuxit upp med att använda system kan inte leva utan dem.” Hantering av användarrättigheter har också stor betydelse, eftersom många informationsbitar som du behöver varje dag är kopplade till individuella användare, påminner Valtonen.

Tips från en erfaren användare till en ny JAMIX-kund

“När du skaffar systemet måste du först klargöra dina behov. Vad är det som du avser att använda systemet för i din verksamhet? Efter detta måste du se till att du har reserverat tillräckligt med resurser för att använda systemet”, råder Tanja Valtonen.

Inget system fungerar själv. Att driva verksamheten smidigt kräver en person som bekantar sig med systemet och har tid att arbeta och kommunicera med det, konstaterar Valtonen. “Verksamheten kräver båda delarna. Om kunden inte är responsiv för de nya funktionerna i systemet kommer de inte att byggas av sig själva som en del av deras verksamhet.”

Mer att läsa