Kökssystem ger verktyg för att hantera risker relaterade till matsäkerhet

Kitchen System Food Safety - JAMIX Kitchen Intelligence System

Dela det här inlägget

Publicerad på engelska i höst/vinternumret 2021 av Campus Dining Today. Copyright 2021 NACUFS®️.

Anna Skyttä
Marketing Director
Jamix Oy

Matsäkerhet handlar inte bara om hygien eller ingredienser som följer regler; det handlar också om livsmedlens näringskvalitet och allergener. Från hantering av menyer till lager, här är några exempel på hur  medlemmar i [amerikanska föreningen för universitetsmattjänster] NACUFS använder ett kökssystem för att anknyta flera datapunkter för att minska risker på bästa möjliga sätt.

Oregon State University: Recepthantering

“Lättheten med att skapa recept i systemet är fantastisk. Kopplingen av näringsinformation har varit enkel, och jag ser fram emot att komma igång!” säger Kimberly Copeland, inköps- och affärssystemchef för universitets bostads- och mattjänster vid Oregon State University. När recepten finns i systemet kommer all information kopplad till dem att flöda genom systemet.

Yale University: Allergenspårning + inköp

Yale Hospitality [som erbjuder mattjänster i Yale universitet] använder teknologi för hantering av menyer för att spåra allergener under de olika stegen från inköp till produktion. “Att ge våra studenter tillgång till ingredienser och näringsinformation är av yttersta vikt för vår organisation och stöder direkt [våra studenters] hälso- och välbefinnandebehov”, säger Leah Beck, chef för menyplanering, näring och kvalitet för Yale Hospitality. “Vårt system genererar korrekta livsmedelsmärkningar som framhäver ingredienser, allergener och näringsdetaljer, så vår Yale-gemenskap kan äta med förtroende”, säger James Benson, direktör för kulinarisk inspiration för Yale Hospitality. Yale Hospitality kan nu generera korrekta inköps- och produktionsplaner. “Vårt intresse ligger i framtida utveckling av prediktiv analys och maskininlärning för att använda tekniken för att förbättra våra initiativ för ‘bättre för dig, bättre för planeten’ och förbättra våra affärsprocesser”, säger Rafi Taherian, biträdande vd för Yale Hospitality.

Western Oregon University: Lagerhantering

Att hantera lagret i ett system minskar risken för skämmda produkter, som kan orsaka matsäkerhetsproblem. “Med hjälp av systemet kan vi effektivt hantera våra processer och det har blivit ett nyckelverktyg för menyplanering och lagerhantering”, säger Jane M. Cameron-Jensen, biträdande direktör för mattjänster vid Western Oregon University.

JAMIX kökssystem är en omfattande programvara för kökshantering som hjälper dig att hantera risker relaterade till matsäkerhet.

Mer att läsa

cycle menu management with JAMIX Kitchen Intelligence System
Menyhantering

Tämja kaoset: Hantering av cykelmeny med kökssystem

Cykelmeny är en hörnsten inom verksamheten i många mattjänster. Menyer på daghem, skolor, sjukhus, äldreboenden och personalrestauranger följer ofta cykelmenyer med tidsperioder på flera veckor.