Programvara hjälper till att hantera specialkoster i professionella kök

JAMIX-keittiöjärjestelmä

Dela det här inlägget

Publicerat i den finska tidningen ”Mat och hälsa”, nummer 1/2022

Text: Matleena Autio

De flesta professionella kök [i Finland] använder ett programvarusystem som hanterar alla väsentliga funktioner i köket, från inköp av ingredienser till leverans av mat. Att ta hand om specialkoster på ett säkert och effektivt sätt är ett viktigt område i professionella kök. Ett system hjälper till att minimera mängden mänskliga fel vid planering, matlagning och servering av specialkoster. Dessutom får du näringsberäkningar enkelt och pålitligt från systemet för att övervaka matens näringskvalitet.

Specialkoster på olika grunder börjar bli en vardag i alla professionella kök. Grunder till att följa specialkoster kan vara relaterade till hälsa, som tarmproblem, olika typer av allergier eller känsligheter. Det finns också matbegränsningar relaterade till olika religioner. Dessutom ökar antalet vegetarianer hela tiden.

Att hantera specialkoster kräver planering och försiktighet i köket, men du behöver inte vara rädd för dem. Med ett kökssytem kan du hantera specialkoster systematiskt och effektivt. Du kommer också att klara extraordinära situationer utan panik, eftersom all viktig information är lättillgänglig i systemet.

Över hälften av kommuner i Finland använder JAMIX kökssystem. Dessutom används systemet i en betydande mängd professionella kök både i Finland och internationellt. JAMIX är ett finskt programvarusystem, och vi har arbetat inom livsmedelsbranschen i över 3 årtionden. Systemet utvecklas kontinuerligt genom att lyssna på våra kunders behov.

Försiktighet betonas med specialkoster

Du måste alltid ta specialkoster på allvar och du måste respektera kundens specialkoster utan några tvivel. Till exempel specialkoster relaterade till religion eller etiska grund  är mycket personliga saker och att följa dem kan vara en mycket viktig del av kundens dagliga rutiner. Dessutom är matkänsligheter mycket individuella. Till exempel kan mängden laktos som en person tål variera märkbart vid laktosintolerans. När en kund kan tåla mejeriprodukter som innehåller laktos även några koppar om dagen, kan en annan ha allvarliga symtom redan från en portion som bara innehåller en liten mängd laktos.

I den hektiska köksmiljön är det inte alltid lätt att svara snabbt och korrekt på kunders frågor om matens innehåll. När information om ingredienser och recept finns tillgänglig i JAMIX kökssystem behöver du inte hitta en viss kock eller chef för svaret, eftersom informationen är lika nära som den närmaste smarta enheten med internetanslutning.

Information om allergener säkert och enkelt från system

Koster där du undviker viss mat är särskilt betungande inom offentliga mattjänster. Anmälan om allergi tas alltid på allvar i köket. Även små mängder av en ingrediens som orsakar allergi leder vanligtvis till att den ingrediensen helt tas bort från allergimat. EU:s livsmedelslagstiftning kräver att vissa allergener anges genom att framhäva dem i ingredienslistan. Du måste även meddela allergener för icke-förpackade livsmedel antingen skriftligt eller genom att tillhandahålla en anmälan om var informationen finns tillgänglig.

I JAMIX kökssystem körs information om allergener i ett produkt eller en måltid på ett pålitligt sätt genom systemet, och informationen är lättillgänglig när du behöver den. Du kan också lägga till information om koster i recepten för att veta vilka specialkoster de är lämpliga för. Dessutom överförs informationen på ett pålitligt sätt från ingredienser och recept till menyer som du kan publicera direkt online för dina kunder.

Att hålla allergen- och dietinformation uppdaterad i programvaran och kontrollera informationen regelbundet är extremt viktigt. Ingredienser som används i produkter kan ändras, vilket naturligtvis kan påverka deras lämplighet för specialkoster.

Allergeninformation från tillverkare direkt från Synkka-tjänsten

Synkka är en centraliserad produktinformationtjänst från GS1 Finland. Tillverkarna kan registrera en stor mängd information om sina produkter i Synkka. Denna information överförs med GTIN-kod till grossister eller kökssystem, till exempel. En viktig information du får från Synkka-tjänsten är allergener för en viss produkt. Du kan också meddela näringsfakta för produkter, samt ingredienslistor inklusive framhävda allergener.

Du kan få allergeninformation, näringsinnehåll och ingredienslistor från Synkka-tjänsten direkt till JAMIX system. Informationen kan ställas in för att uppdateras automatiskt. På det här sättet har du alltid aktuell information i systemet om näringsfakta, och de allergener som måste meddelas kommer att framhävas i ingredienslistan. Tillverkaren är alltid ansvarig för information som har registrerats i Synkka-tjänsten.

Intern måltidsbeställning säkert och effektivt till kunder med specialkoster

Med ett kökssystem kan du också hantera interna måltidsbeställningar enkelt och pålitligt. Det är viktigt att göra måltidsbeställningar enkelt, eftersom du ofta gör beställningarna i en hektisk miljö tillsammans med andra sysslor. Köket som tar emot beställningarna måste kunna lita på att anmodningarna görs korrekt utan att behöva kontrollera informationen på rutinmässigt sätt.

I JAMIX system kan du koppla egna menyer med måltidsalternativ till olika grupper av matgäster. Personen som gör beställningarna ser bara de rätta alternativen som grund för sin egen grupp. Du får mångsidiga rapporter om beställningar från systemet för att stödja både produktion och förpackning, liksom leverans. Du kan också registrera ytterligare information i beställningen – som begäran om temperatur för produktionen eller en dörrkod till föraren.

Specialkost är känsliga personuppgift enligt dataskyddsförordningen

Du måste också överväga specialkoster noggrant vid eventuell leverans eller servering. Du måste komma ihåg att information relaterad till hälsa eller övertygelse är känsliga personuppgifter enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Insamling och bevarande av information om specialkoster betraktas som att upprätthålla ett register över personuppgifter som har sina egna regler.

Du måste se till i köket att information om kundens specialkoster inte är tillgänglig för personer som inte har rätt att hantera den informationen. I JAMIX kökssystem kan du enkelt ställa in vilken information en användare kan se. Bara användare som kan logga in på systemet kommer att ha tillgång till informationen. På det här sättet är även informationen om specialkoster bättre skyddad i systemet än på post-it-lappar på köksväggen.

Programvara ger ordning för hantering av specialkoster

Att laga specialkostmåltider anses ofta vara utmanande och tidskrävande. Med bra planering kommer du dock att kunna kontrollera arbetsbelastningen och du behöver inte uppfinna hjulet varje dag, eftersom du har recept som fungerar sparade i systemet. Att ta recepten till ett system förbättrar ofta också näringskvaliteten för produkterna, eftersom du enkelt kan kontrollera näringsinnehållet i dem.

Att upprätthålla dina specialkostrecept i ett systsem hjälper också i överraskande situationer, till exempel när maten tillagas av en vikarie istället för ordinarie personal. När recepten för specialkoster är klara i systemet kan du uppfylla även ovanliga behov säkert och med liten ansträngning. Kunden kan också lita på att få noggrant planerade måltider som är lämpliga för hennes diet både när det gäller smak och näringsvärde. Och informationen relaterad till måltiden är lättillgänglig i systemet.

Mer att läsa

cycle menu management with JAMIX Kitchen Intelligence System
Menyhantering

Tämja kaoset: Hantering av cykelmeny med kökssystem

Cykelmeny är en hörnsten inom verksamheten i många mattjänster. Menyer på daghem, skolor, sjukhus, äldreboenden och personalrestauranger följer ofta cykelmenyer med tidsperioder på flera veckor.